Meesterschap

Docenten maken het verschil. Vanuit die overtuiging werkt Rick sinds 2006 samen met Dick Middelhoek aan het versterken van scholen, docenten en teamleiders. Hun programma’s gaan over onderwijskundig leiderschap, excellent mentorschap en ‘lekker voor de klas’. Docenten krijgen inspiratie, zelfinzicht en leren om meer impact te hebben op het onderwijs op hun school. Op www.arrendi.nl vind je meer informatie.

Rick en Dick (Arrendi) geven masterclasses in effectief docentgedrag en leiderschapsprogramma’s voor docenten, teams, teamleiders en onderwijsdirecteuren.