Leiderschap

De kern van leiderschap? Leiders worden gevolgd. En waarom zou iemand jou willen volgen? Het is een intrigerende vraag om voor jezelf en andere leiders te beantwoorden.

Leiderschap komt in oorsprong van het woord ‘Leith’. Het betekent een grens overgaan, de eerste stap zetten in het onbekende. Het oude loslaten om het nieuwe te kunnen omarmen. Leiderschap gaat dan over de moed om in een wereld te stappen die er niet is, totdat jij die stap neemt. Dan creëer je die wereld. Spannend. Het vraagt om te denken en handelen als een kind: gebruik je creativiteit, verban conventies en durf te experimenteren.

Leiderschapsprogramma’s en coaching hebben steeds drie kenmerken: inzicht in je eigen gedrag, leiderschapsvaardigheden en reflectie op leiderschap als fenomeen.

‘You are the program’, is uitgangspunt in elk traject. Met jouw vragen, ervaringen en wensen als uitgangspunt maak je de reis naar beter leiderschap met jezelf als bagage.

Rick ontwerpt en begeleidt leiderschapsprogramma’s in Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika.